New items
Zabytki prawo i praktyka
Deski obrazy słowa wystawa malarstwa współczesnego z Muzeum Zamku Górków w Szamotułach Jan Berdyszak Tadeusz Brzozowski Marek Chlanda Edward Dwurnik Janina Kraupe Piotr Lutyński Zbigniew Makowski Jarosław Modzelewski Zdzisław Nitka Jerzy Nowosielski Józef Robakowski Erna Rosenstein Waldemar Rudyk Jacek Rykała Tomasz Siwiński Andrzej Szewczyk Grzegorz Sztwiertnia Leon Tarasewicz Szymon Trąbczyński Monika Trojan
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie