Nowości
Dzieje książki w Polsce 1944 1989 wybór źródeł
Old master prints from the 15th century to the 1820s
Unifikacja wzorów 20 lat warsztatów Czar Nici Rękodzieło Artystyczne Czar Nici wernisaż 4 04 2019 Centrum Kultury Podgórza wystawa czynna 4 25 04 2019
Małe Czyste gmina Stolno województwo kujawsko pomorskie stanowisko 20 wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej
Bernd Schwarzer obrazy polskie 1975 2005 Polenbilder 1975 2005