New items
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
Kościół Dominikanów w Gdańsku architektura i jej przeobrażenia
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani