New items
Między Krakowem a Paryżem twórczość graficzna i malarska Jana Rubczaka
Arnt der Bilderschneider Meister der beseelten Skulpturen
Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura
Rare and inedited Umayyad copper coins The Goussous Collection in the Jordan National Bank Numismatic Museum
Katedra poznańska studia o sztuce