Nowości
Super fundamenta księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Szczęsnemu Skibińskiemu
Heinz Peter Kohler Switzerland
Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
Jedno życie
Klasztorek
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece