Nowości
Corset cutting and making
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Jan III Sobieski historia dziedzictwo pamięć