New items
Kielce Keltz historia społeczności żydowskiej Kielce Keltz history of the Jewish community
Permanentny remanent polska grafika reklamowa w czasach PRL u Everlasting inventory promotional graphic design in the Polish People's Republic
Nowosielski w setną rocznicę urodzin on the centenary of the artist's birth
Małgorzata Buczek Śledzińska Zeichnungen und Inkunabulen 2009
Zachowanie i konserwacja zbiorów muzealnych praca zbiorowa Preservation and conservation of museum collections