New items
Ruinologie kontekstualizacje pozostałości architektury
Warszawskie wnętrza zabytkowe lokale miejskie między zachowaniem a modernizacją Warszawska Konferencja Konserwatorska
Muzea preteksty niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
Architekci i budowniczowie działający w Lublinie oraz województwie lubelskim w latach II Rzeczypospolitej leksykon