New items
Przekrój przez Mroza
Unifikacja wzorów 20 lat warsztatów Czar Nici Rękodzieło Artystyczne Czar Nici wernisaż 4 04 2019 Centrum Kultury Podgórza wystawa czynna 4 25 04 2019
Simon Laszló foigazgató beiktatasi beszede Inauguration speech of director general Laszló L Simon
Ewa Zawadzka grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / kurator wystawy katalog Jan Motyka
Nigdy więcej sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku