New items
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Dobiesław Gała reliefy
Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku Design of Zawiercie glassworks after 1945
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities