Nowości
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Dolnoślązacy rodzinny przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Stolarstwo Cz 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece