Nowości
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Miasto z porcelany widoki Tarnowskich Gór na serwisie Carnalla
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece