New items
Zabytek odkrywanie tajemnic problematyka badań i konserwacji
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Vilhelm Hammershoi and Danish art at the turn of the century
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
 
Most often loaned books in the library