New items
Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Henryk Gajewski od konceptualizmu do sztuki interpersonalnej
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age