New items
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Zenga japonske zenove obrazy ze sbirky Kaeru an
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit