Nowości
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Stolarstwo Cz 1
Modes & manners Supplementary volume
Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624 2024 T 5
Kraków 1900
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece