New items
Leon Piesowocki artysta Generała Władysława Andersa katalog wystawy Leon Piesowocki an artist of General Władysław Anders
Tadeusz Jackowski
Mecenstvo umenia okolo roku 1800 k pamiatkam vytvarneho umenia a architektury z obdobia neskoreho osvietenstva nielen na Slovensku Patronage of art around 1800 fine art and architecture from the Late Enlightenment in and around Slovakia
Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach katalog wystawy
Arcydzieła z Watykanu wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II
 
Most often loaned books in the library