New items
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Wojskowi w fotograficznym atelier katalog zbiorów
Peccata Grzegorz Bednarski
Pędzlem i dłutem o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora 1918 1989
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Most often loaned books in the library