New items
Artysta i sztuka w polskich filmach fabularnych powstałych po II wojnie światowej
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Kościoły drewniane w Polsce
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021