New items
Czytanie interaktywnych obrazów gry komputerowe w perspektywie dynamicznej tekstualności
Opowieść o Bronisławie Piłsudskim Polak nazwany Królem Ajnów
Eschatologia i rewolucja modernistyczna idea Dymitra Mereżkowskiego
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza
Fascynacja antykiem dziedzictwo Greków i Rzymian w sztuce Europy XVI XIX w