Nowości
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Polska w pejzażach
Peccata Grzegorz Bednarski
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece