New items
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
Polskie białe złoto porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego katalog wystawy Zamek Królewski w Warszawie Muzeum 12 maja 09 lipca 2017
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland