New items
Historia malarstwa polskiego od gotyckiego malarstwa tablicowego do Stefana Gierowskiego
Mariusz Wilczyński Zabij to i wyjedź z tego miasta
Matters of the heart a selection from the David J Azrieli collection
Leon Chwistek życie i dzieło
Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych praca zbiorowa Problems of conservation and preservation of museum collections