Nowości
Henryk Gajewski od konceptualizmu do sztuki interpersonalnej
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Janusz Leśniak leśniaki Ukryty Porządek leśniaki Wholeness and the Implicate Order
Historia grecka
O niepodległą Polskę katalog zbiorów z lat 1914 1921 T 2