New items
Łańcuch łączący Ziemię z Niebem Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny
Aukcja malarstwa polskiego 3 10 lipca środa 2019 godz 19 00 w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Warszawa wystawa przedaukcyjna od 26 czerwca 2019 r
Chwała kobietom Praise to women
Vienna 1900 birth of modernism
Aukcja Varia 36 27 czerwca 2020 sobota godz 19 00 w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Galeria Sztuki Dawnej Sopot wystawa przedaukcyjna od 15 czerwca 2020 r