New items
Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788 1792 katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu
Fałszerz historia największego polskiego oszusta
Conservation principles dilemmas and uncomfortable truths
Habitation de Copernico Jani Konstantinovski Puntos Fundación Unión June August 2017 The Copernicus Room
Cultural exchange between the Low Countries and Italy 1400 1600
 
Most often loaned books in the library