Nowości
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Oktawia Żeromska portret rodzinny
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624 2024 T 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece