New items
Parallax 2018 2022
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Wielka gra Serafinowicza najpopularniejszy polski teleturniej jego twórca i telewizja jego czasów
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza