Nowości
Modes & manners Supplementary volume
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
Pieśń Grunwaldu i Hołdu pruskiego edycja opowiadania pod tytułem Wojenne losy dzieł Matejki autorstwa Włodzimierza Wójcikowskiego
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece