New items
Łowiccy prymasi portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich
Ewa Zawadzka grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / kurator wystawy katalog Jan Motyka
Michel Bouvet plakaty dla teatru Les Gemeaux Posteralia posters for the Les Gemeaux Theatre
Museum lighting a guide for conservators and curators
Architectural and decorative drawings Vol 2