New items
Podróże w świecie nowożytnym XVI XVIII w
Fascynacja antykiem dziedzictwo Greków i Rzymian w sztuce Europy XVI XIX w
Pedagogiczne spojrzenie na kategorię wstrętu w sztuce popularnej propozycje interpretacyjne dla wybranych fenomenów
Monety i medale na ziemiach polskich od X do XX wieku przewodnik
Historia grecka