Nowości
Tadeusz Jackowski
Budowanie Polski Ludowej robotnicy a komuniści 1945 1950
Wielka lekcja historii prezentacja Tysiąclecia Polski poprzez wystawy w latach 1960 1966/67
Joanna Kaiser
Foto geniczność Photo genicity
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece