New items
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Legiony Polskie 1914 1919
Designerzy rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
Budujemy Lublin katalog i komentarze do gry edukacyjnej w otoczeniu wystawy Pamiątki życia codziennego w Lublinie u schyłku XIX początku XX wieku Muzeum Wsi Lubelskiej Ratusz z Głuska Lublin kwiecień grudzień 2017 r
Pędzlem i dłutem o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora 1918 1989
 
Most often loaned books in the library