New items
Pomorski trgovacki putovi u Aziji XV d XVIII st izvozni dalekoistocni porculan i keramika u Muzeju Mimara Maritime trade routes in Asia 15th to 18th centuries Far Eastern export porcelain and ceramics in the Mimara Museum
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Olbiński akty nudes
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023