Nowości
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
123 aukcja antykwaryczna książki plakaty zabawki 2 czerwca 2018
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece