New items
absolute Bourgeois Kunstler und Politik in Frankreich 1848 1851
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection
origins Ancient Art Gallery guidebook The Princes Czartoryski Museum the branch of the National Museum in Krakow
Wyspiański szkicowniki i rysunki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
conservation of easel paintings