New items
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
No cover
Mazowiecki szlak literacki przewodnik szlakiem wybitnych pisarzy
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Kraków 1900
 
Most often loaned books in the library