New items
Ostra sztuka gotyk na ziemi radomskiej
Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa 10 12 października 2018 Problems connected with keeping and conservation of collections in museums 8th International Conservation Conference Szreniawa 10th 12th October 2018
W Polsce króla Maciusia In King Matt's Poland
Resplendent synagogue architecture and worship in an eighteenth century Polish community
Pracujemy dla Polski listy Władysława Platera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863 1887