Nowości
Optymalizacja metod konserwacji zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
Pomerania Prussia Polonia rozprawy ofiarowane prof Wiesławowi Długokęckiemu z okazji 65 urodzin
Gabinet Rycin i Rysunków Department of Prints and Drawings
Guide du Musee Hongrois des Beaux Arts
Sztuka idzie na wolność sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku Art breaks free art in the Polish People's Republic Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece