New items
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Sachsen Bohmen 7000 Begleitband zur Sonderausstellung smac Staatliches Museum fur Archaologie Chemnitz vom 28 September 2018 bis 31 Marz 2019 Sasko Cechy 7000 doprovodna publikace k vystave Narodni galerie v Praze Sternbersky palac od 24 kvetna do 25 zari 2019
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana