New items
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką o kulturze w ziemiańskich dworach i pałacach
Darczyńcy polskich muzeów historia i współczesność T 1
Adam Rzepecki stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego The old Rzepecki looks at the young Rzepecki