Nowości
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Polska w pejzażach
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Modes & manners Supplementary volume
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece