New items
Sbornik 17 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 24 26 rijna 2018 Proceedings of the 17th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 24 26 October 2018
Architektura polska lat 1945 1960 na obszarze Pomorza Zachodniego
Małgorzata Mirga Tas przeczarowując świat
Plebani wilanowscy ich rodziny czasy i losy
Andrzej Zwierzchowski malarstwo Poznańska Galeria Nowa Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie Galeria Sztuki w Legnicy