New items
W kręgu architektury narodowego romantyzmu w krajach nordyckich w XIX i na początku XX wieku problemy architektoniczne urbanistyczne i estetyczne
Archeomoderna polska sztuka nowoczesna i mity państwowotwórcze Muzeum Narodowe w Szczecinie 13 03 16 05 2021 Polnische moderne Kunst und staatsbildende Mythen
Mantegna & Bellini
Łódzkie neony zapomniane perły wzornictwa PRL u
Technical innovations innovative techniques papers of the ICOMAM Conference at the Wehrtechnische Studiensammlung in Koblenz 11th 13th September 2017