New items
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
W podróży katalog wystawy 28 VIII 30 IX 2021 On the journey exhibition catalogue 28 VIII 30 IX 2021
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Zakopane inwentaryzacja nowoczesności przewodnik po sztuce w przestrzeni miasta
Łowca światła rzecz o Leonie Wyczółkowskim