New items
W kręgu architektury narodowego romantyzmu w krajach nordyckich w XIX i na początku XX wieku problemy architektoniczne urbanistyczne i estetyczne
Świt państwa polskiego
Łódzkie mozaiki i inne monumentalne akcenty plastyczne czasów PRL u
Archeomoderna polska sztuka nowoczesna i mity państwowotwórcze Muzeum Narodowe w Szczecinie 13 03 16 05 2021 Polnische moderne Kunst und staatsbildende Mythen
Profesor Kazimierz Michałowski zasłużony archeolog i bibliografia prac