Nowości
Zofia Stryjeńska 1891 1976 wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie październik 2008 styczeń 2009
Bękarty pańszczyzny historia buntów chłopskich
Miracula mundi divy starovekeho sveta v grafice 16 a 17 stoleti the wonders of the ancient world in graphic art of the 16th and 17th centuries
Gustave Courbet l'ecole de la nature the school of nature
Przekroje Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku Sections Gallery of Polish Architecture of the 20th and 21st centuries