New items
Złota obecność bizantyńskie korzenie polskiej ikony
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850
Zabytek odkrywanie tajemnic problematyka badań i konserwacji