New items
Ruinologie kontekstualizacje pozostałości architektury
Jakimi mówimy językami? próba klasyfikacji architektury Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej What languages do we speak? an attempt at classification of the architecture of the Second and Third Polish Republic
W procesie sympozjum sztuki Było jest i będzie Pałac Morawa 30 08 07 09 2021 In progress art symposium It was it is and it will be Palace in Morawa 30 08 07 09 2021
Modernizm między budynkami
Warszawskie wnętrza zabytkowe lokale miejskie między zachowaniem a modernizacją Warszawska Konferencja Konserwatorska