New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Nowy początek modernizm w II RP A new beginning modernism in the Second Polish Republic
Amor Deo Amor Patriae Amor Familiae rzecz o rodzinie Matejków
Leon Wyczółkowski portret malarza
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich